هفته پژوهش
تشکیل مجمع خیرین برای ارتقاء مرکز به پژوهشگاه

مرکز مدیریت برای اینکه بتواند سطح خود را پژوهشگاه ارتقاء دهد، در...

بیشتر بخوانید
سلسله نشست های طراحی ابزار سنجش مدیریت اسلامی

مرکز مطالعات مدیریتی نهادهای دینی به منظور طراحی ابزار سنجش مدیریت اسلامی...

بیشتر بخوانید
به بالای صفحه بازگردید