هیئت اندیشه ورز در سال 1397 جلساتی را برگزار کرد و بعد از نهایی شدن ساز و کارهای آن مسئولیت این هیئت به عهده آقای دکتر فخر روحانی گذاشته شد. با ظهور ویروس منحوس کرونا از فعالیت های این هیئت کاسته شد ولی در خرداد ماه سال 1400 مجددا این هیئت فعال شد. از اعضای این هیئت میتوان جناب آقای دکترآکوچکیان، دکتر بخشی، دکتر متولیان، دکتر رستمی نیا و دکتر نجاتبخش را نام برد.

از جمله طرح های این هیئت که به مراکز و نهادها ارائه شده و در حال پیگیری است میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

1-نامگذاری یک روز خاص برای تکریم طلاب غیرایرانی.
2-طراحی مدل استعداد یابی از دوران کودکی.
3-تشکیل گروه های امدادی بین المللی از روحانیون.
4-ابزار سنجش، مدیریت اسلامی در وزارتخانه ها و سازمان های نظام.