مرکز مطالعات مدیریتی نهادهای دینی به منظور طراحی ابزار سنجش مدیریت اسلامی در وزارتخانه ها و نهادهای نظام اقدام به برگزاری سلسله نشست های علمی با حضور اساتید مرتبط کرده است. این نشست ها با مجوز دبیرخانه کرسی های آزاداندیشی و مشارکت مراکز علمی و خبرگان به زودی طی اطلاعیه ای برگزار خواهد شد.