این مرکز در پاسخ به نیازهای ضروری و با هدف تعالی مدیریت حوزه و روحانیت در سال 1392 پیشنهاد و در اردیبهشت سال 1397 با عنوان «مؤسسه مطالعات مدیریتی حوزه و روحانیت» با دو پژوهشکده:

 1. مطالعات راهبردی با سه گروه علمی:
  • آینده‌پژوهی
  • رصد و پایش
  • سیاست‌پژوهی
 2. مطالعات کاربردی  با سه گروه علمی:
  • مسائل حوزه و مردم
  • مسائل نظام اسلامی
  • مسائل حوزه و روحانیت

 آغاز به­ کار، نمود. این مرکز از دی­ماه 1398 با تغییر عنوان به «مرکز مطالعات مدیریتی نهادهای دینی (مند)» فعالیت­‌های خود را در دو گروه علمی:

 1. سازمان‌های دولتی
 2.  نهادهای غیردولتی

متمرکز نمود.

مند مصمّم است در بازه زمانی کوتاه به سطح پژوهشگاه ارتقاء یافته و به نمایندگی حوزه­‌های علمیه پاسخگوی تنوع پژوهش‌­های مورد نیاز مدیریتی حوزه، نظام و جامعه در سطح ملّی و فراملّی باشد. به همین منظور از مدت­‌ها پیش کمیته پشتیبانی تأسیس آن را تشکیل داده است.

نظرات بسته شده است