اساس­نامه مرکز مطالعات مدیریتی نهادهای دینی

مقدمه

از آنجایی که همواره نیاز به دانش مدیریت در شئون مختلف زندگی اجتماعی رو به افزایش و تخصصی شدن است، با استناد به ماده 2 از آئین­نامه کمیسیون واحدهای پژوهشی مصوب شورای اعطای مجوزها، به‌منظور انجام تنوعی از فعالیت‌های پژوهش‌های مدیریتی مرتبط با وظائف نهادهای دینی واحد پژوهشی با عنوان «مرکز مطالعات مدیریتی نهادهای دینی» که در این اساس­نامه به اختصار مرکز نامیده می­شود، با خصوصیات ذیل تأسیس، و براساس مفاد مندرج در این اساس­نامه اداره می­گردد.

ماده 1 : هدف

هدف مرکز عبارت است از:

 1. زمینه­سازی برای گسترش و تعمیق دانش مدیریتی مورد نیاز نهادهای دینی،
 2. پاسخگویی به نیازهای اساسی جامعه و نظام اسلامی در حوزه مأموریت مرکز،
 3. تقویت و تثبیت مرجعیت علمی در تولید و عرضه دانش­ مدیریتی مورد نیاز خود،
 4. کارآمدسازی دانش‌ مدیریتی در مواجهه‌ فعال با نیازها، چالش‌ها و پرسش‌های نوپدید نهادهای دینی،
 5. انجام پژوهش برای تولید محتوا جهت تربیت نیروی انسانی متخصص.

ماده 2 : مأموریت

اين مرکز در راستای اهداف خود، وظايف و فعالیت‌های مختلف پژوهشی (نیازسنجی، توجیه نیاز، کشف و تولید مسئله و ایده، طراحی، اجرا، مدیریت و نظارتِ پروژه‌های تحقیقاتی، خدمات مستشاری و مشاوره، هم‌اندیشی، همایش‌های علمی، اجرای دوره‌ها و کارگاه‌های مهارتی و توانمندسازی، انتشار نشریه و فصل‌نامه، تدوین متون مدیریتی مورد نیاز و …) را با رویکردی آینده‌نگارانه در پاسخ­ به پرسش‌های نوپدید انجام داده و به‌طور مستمر وضعیت مدیریت نهادهای دینی را رصد نموده و مبانی، اصول، راه‌کارها، راهبردها و مدل‌های مناسب را برای بهبود، ارتقا و تعالی ارائه می‌نماید.

ماده  3 : وظايف و مسئولیت‌ها

مرکز به منظور تحقق مأموریت خود، وظایف زیر را به عهده دارد:

 1. طراحی الگوها و مدل‌های مورد نیاز و مرتبط با مأموریت (مدل پویا و هوشمند نیازسنجی پژوهش، مدل‌های خاص ساختار، سازمان و …)،
 2. گسترش و تعمیق دانش تخصصی مدیریت اسلامی جهت شناسایی و بهره‌برداری بهینه از کلیه امکانات در راستای مأموریت،     
 3. انجام مطالعات بنیادین برای کشف، ایجاد، تقویت و نهادینه سازی مدیریت اسلامی،
 4. طراحی و اجرای طرح‌های پژوهشی، کارگاه‌های دانش‌افزایی و توانمندسازی در حوزه مأموریت مرکز،
 5. انتشار، اطلاع‌رسانی نتایج مطالعات و تحقیقات در قالب‌های مختلف،
 6. شناسایی نیازهای پژوهشی، چالش‌ها و پرسش‌های نوپدید مدیریتی در راستای مأموریت،
 7. برقراری ارتباط و تعامل علمی و فرهنگی با نهادها، مراکز، مؤسسات و شخصیت‌های علمی مرتبط با حوزه فعالیت مرکز.

ماده4 : ارزش‌های بنیادین و اصول حاکم

ارزش‌های بنیادین و  اصول حاکم مرکز عبارت است از:

 1. پای‌بندی به اصول و مبانی مذهب جعفری«ع»، روش اجتهادی و نظام اسلامی،
 2. حفظ و رعایت شئونات حوزه‌های علمیه و مرجعیت شیعه،
 3. مواجهه عالمانه، عمیق و اجتهادی با مسائل و آرای اندیشمندان،
 4. اهتمام به همکاری و مساعدت با مراکز علمی معتبر،
 5. پرهیز از ورود به فعالیت‌های سیاسی.

ماده 5: اركان

اركان واحد عبارتند از:

الف) هيأت مؤسس

ب)  هيأت امنا

ج) رئيس

د) شوراي پژوهش

ماده 6: هيأت مؤسس

هیأت مؤسس عبارست است ازآقایان؛

 1. علی­آقا پیروز
 2. محمداسمعیل رستمی­نیا
 3. ابوطالب خدمتی
 4. محمدصالح مازنی
 5. علی نجات‌بخش‌اصفهانی

تبصره 1: در صورت وفات هیأت مؤسس یا وقوع هر امر دیگری که مانع از انجام وظایف برای هیأت مؤسس باشد مرکز منحل نمی­شود و هیأت اُمناء وظایف هیأت مؤسس را تا تعیین تکلیف مرکز به عهده می­گیرد.

 تبصره 2: هیأت اُمناء موظف است حداکثر تا 6 ماه نظر خود را در خصوص تعیین تکلیف مرکز به شورای اعطاء اعلام نماید.

ماده 7 : وظایف و اختیارات هیأت مؤسس

 1. اخذ مجوزهای لازم و پیگیری امور مربوط به ثبت،
 2. تهیه و تنظیم اساسنامه و ارائه به شورای اعطاء جهت تأیید،
 3. تعیین اعضای اولیه هیأت اُمناء و پیشنهاد به شورای اعطاء جهت تأیید،
 4. پذیرش استعفا و یا جایگزینی اعضای هیأت اُمناء با تأیید شورای اعطاء،
 5. تأمین منابع مالی و انسانی و امکانات و تجهیزات مورد نیاز مرکز،
 6. اتخاذ تصمیم نهایی در خصوص انحلال مرکز،
 7. پیشنهاد نامزد یا نامزدهای ریاست مرکز به هیأت اُمناء جهت بررسی و تصویب،
 8. صدور حکم نصب و عزل رئیس مرکز پس از تصویب هیأت اُمناء،

تبصره: چنانچه هیأت مؤسس به وظیفه خود در این بند عمل نکرد، مصوبه هیأت اُمناء جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی ارائه خواهد شد.

 • تعیین روش ترمیم یا تغییر افراد هیأت مؤسس[1].

تبصره:  هیات موسس پس از تشکیل هیات امنا صرفاً برابر بندهای مصوب در وظایف خود ایفای نقش می‌نماید.

ماده8 : اعضای هیأت اُمناء

اعضای هیأت اُمناء[2] مرکز عبارتند از:

 1. رئیس هیات اُمناء
 2. 2.    (نائب رئیس)
 3. رئیس مرکز (دبیر هیات اُمناء)
 4. نماینده شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی
 5. 3 نفر از فضلای حوزوی به انتخاب موسس و تایید شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی، که برای مدت 3 سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

ماده9 : وظایف و اختیارات هیأت اُمناء

 1. تصویب آئین نامه داخلی هیات اُمناء،
 2. تصویب اساسنامه، تغییر و اصلاح آن در چارچوب مقررات شورای اعطای مجوزها وامتیازهای علمی،
 3. تصویب ساختار مرکز،
 4. تصویب اسناد راهبردی، سیاست‌ها، خطوط مشی و برنامه‌های کلان مرکز،
 5. تصویب آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرائی، مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی، تشکیلاتی و نظارتی،
 6. تصویب برنامه و بودجه و ترازنامه سالیانه مرکز،
 7. نظارت بر حسن اجرای فعالیت‌های مرکز و ارزیابی عملکرد رئیس مرکز در چارچوب آئین نامه نظارت،
 8. تعیین حسابرس / بازرس،
 9. بررسی و پیشنهاد انحلال مرکز به هیأت مؤسس،
 10. اتخاذ تصمیم در خصوص رئیس پیشنهاد شده از سوی هیأت مؤسس،
 11. تصویب انحلال، کاهش و یا افزایش گروه‌های علمی مرکز،

تبصره 1: تصمیمات و مصوبات هیأت اُمناء با رأی موافق اکثریت اعضای هیأت اُمناء دارای اعتبار است.

تبصره 2: ساز وکار نظارت را هیأت اُمناء تعیین می­کند.

ماده 10 : رئیس

رئیس مرکز بالاترین مقام اجرایی مرکز است و با پیشنهاد هیأت مؤسس و توسط هیأت اُمناء برای مدت 3 سال انتخاب می شود. انتخاب مجدد وی بلامانع است.

وظایف رئیس

1 .اداره مرکز در چارچوب اساسنامه، مصوبات، ضوابط و مقررات هیأت اُمناء،

2 .پیشنهاد سیاست‌ها، برنامه‌های کلان مرکز و اصلاحیه آن به هیأت اُمناء،

3 .صدور احکام مرکز،

4 .پیشنهاد آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرائی، مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی، تشکیلاتی و نظارتی به هیأت اُمناء،

5 .پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه به هیأت اُمناء،

6 .پیشنهاد انحلال، کاهش و یا افزایش گروه‌های علمی به هیأت اُمناء،

7 .افتتاح حساب و امضای مکاتبات، اسناد تعهدآور، قراردادها و سایر اسناد مالی،

8 .ارائه گزارش عملکرد سالانه و موردی و ترازنامه مالی مرکز به هیأت اُمناء،

9 .انجام سایر وظایف محول از سوی هیأت اُمناء.

ماده11 : شورای پژوهش

شورای پژوهش[3] متشکل است از:

1 .رئیس مرکز (رئیس)

2 .معاون پژوهش (دبیر)

3 .مسئولین گروه‌های پژوهشی

4 .3  نفر از پژوهشگران حوزوی خارج از مرکز

ماده 12 : وظایف شورای پژوهش

اهم وظایف و اختیارات شورای پژوهش عبارت است از:

1 .تصویب آئین نامه داخلی شورا،

2 .تصویب آئین نامه‌ها و شیوه نامه‌های پژوهشی و آموزشی گروه‌های علمی در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های کلان مصوب،

3 .بررسی و پیشنهاد برنامه‌های سالانه گروه‌های پژوهشی به رئیس مرکز،

4 .بررسی گزارش‌های پیشرفت برنامه‌های مصوب مرکز و گروه‌های پژوهشی،

5 .پیشنهاد تأسیس، افزایش و انحلال گروه‌های علمی به هیأت اُمناء از طریق رئیس مرکز،

6 .انجام سایر امور محوله از سوی هیأت اُمناء در چارچوب اهداف و وظایف مرکز.

ماده13 : وابستگی سازمانی

مرکز دارای شخصیت حوزوی غیروابسته و از نظر حقوقی و مالی مستقل است.

ماده14 : محل فعالیت و شعب

محل اصلی فعالیت مرکز استان؛ قم  شهر؛ قم  به آدرس؛ خیابان شهید صدوقی، بلوار فردوسی نبش خیابان10 ساختمان باران، واحد 1 تلفن: 32908557 -025 است.

تبصره: مرکز می تواند با تصویب هیأت اُمناء و تأیید شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی نسبت به تأسیس شعب در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها اقدام نماید.

ماده15 : منابع مالی

1 .اعتبارات تأمین شده از سوی هیأت مؤسس،

2 .مساعدت خیران حقیقی و حقوقی،

3 .کمک‌های مردمی،

4 .استفاده از مساعدت‌های نهادها و مراکز مرتبط با ارائه توجیهات لازم،

5 .درآمدهای حاصل از فعالیت‌ها.

ماده16: انحلال و تسویه

الف: انحلال

مرکز در موارد ذیل منحل می شود:

1 .تصمیم هیأت مؤسس به انحلال،

2 .مغایرت فعالیت‌ها با منافع و مصالح حوزه به تشخیص شورای اعطای مجوز،

تبصره: مرجع نهایی اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی است.

ب: تسویه

1 .در صورت انحلال، هیأت تسویه ای مرکب از نماینده هیأت مؤسس، نماینده هیأت اُمناء، رئیس یا یکی از معاونان وی و نماینده شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی تشکیل و با رعایت مقررات قانونی، مسئولیت امر تسویه را به عهده خواهند داشت.

2 .در دوره تسویه، تمامی دیون، مطالبات و تعهدات مرکز در چارچوب مصوبات هیأت اُمناء و مقررات عمومی کشور ایفا خواهد شد.

ج: تعیین تکلیف اموال

در صورت انحلال مرکز، پس از تحویل اموال شخصی هیأت مؤسس کلیه اموال اهدایی و دارایی‌ها پس از تأدیه دیون و بدهی‌ها، جهت تعیین تکلیف با رعایت مصالح حوزه در اختیار شورای عالی حوزه‌های علمیه جهت کمک به مراکز پژوهشی حوزوی قرار می گیرد.

تبصره: هیأت تسویه موظف است در مورد فوق صورت جلسه‌ای که به امضای تمامی اعضای هیأت خواهد رسید، تنظیم و یک نسخه از آن را به رئیس هیأت اُمناء و یک نسخه از آن را به شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی تسلیم کند.

ماده 17 : در خصوص موارد قید نشده در اساسنامه، طبق قوانین جمهوری اسلامی مشروط به عدم تغایر با شئون حوزوی و طبق قوانین شورای عالی حوزه‌های علمیه عمل خواهد شد.

ماده 18 : این اساسنامه در 18 ماده و 9 تبصره تنظیم به تصویب هیأت اُمناء رسید.


[1] – این بند مخصوص واحدهای پژوهشی است که متقاضی تأسیس آن، هیات مؤسس باشد.

[2] – حداقل تعداد افراد هیأت امناء 7 نفر می باشد.

[3] – تعداد افراد شورای پژوهش باید عدد فرد باشد.

نظرات بسته شده است